Graff michel technologie

FR - NL

:: Synoptische Panelen

Synoptische Panelen: overzicht in symbolen van industriële, roerende en onroerende installaties.

  • Tabellen voor controlekamers van nucleaire en conventionele elektriciteitscentrales.
  • Tabellen en bedieningspanelen voor het proces van waterzuiveringsinstallaties voor afvalwater, verwijdering van slib en de verbranding ervan, afvalresten, bekkens.
  • Zogenaamde "Brandweerlieden"-schema's die de controle van de brandveiligheid van flatgebouwen en fabrieken waarborgen. Opsporingen van de goede werking van en de schade aan groepen, gemechaniseerde ventielen enz…
  • Schema's van de productieketens van alle producten en de vervaardiging.
  • Schema's van het spoorwegnet, posities van konvooien, open of gesloten lijnen, wissels.
  • Schema's van raffinaderijen, kuipen, tanks, leidingen en transport en hun besturingen.
  • Elektrische schema's voor hoog- en laagspanningskabines.

Al deze grafieken kunnen uitgerust worden met lichtgevende punten en interventiemiddelen, indien noodzakelijk.

Wij PRODUCEREN deze grafieken op aluminum platen behandeld tegen UV-stralen door anodische oxidatie.

De lijnen en symbolen worden in alle inktkleuren aangebracht onder de oxidatielaag en zijn door de afdichting volledig onveranderlijk gemaakt.

Wij boren de openingen die nodig zijn voor de bevestiging van alle onderdelen.

Het zijn de cd's, diskettes en plannen van de klant die aan de basis liggen van de werken.

M. & J. Graff Technologie | Rue du Petit-Sart 72 op 1390 Biez-Belgique | Tel.: 00 32 ( 0 ) 10 84 50 80
GSM 0494 11 62 60 - E-mail: michel.graff@yahoo.com